Vi ger er service så att ni kan annonsera i Rysk media.

På följande sätt kan en arbetsgång för er annonsering gå till.

  • Vi besöker er och får veta era önskemål om produkt/tjänst ni vill sälja, vilken er målgrupp är i Ryssland, utformningen och texten (som vi översätter till säljande rysk text) på er annonsering, vilken typ av media ni vill använda er av och i vilket geografiskt område som är intressant.

  • Vi kommer i nästa steg att lämna er en offert som innehåller priset får vår service. Annons kostnaden tillkommer som vi eller ni betalar till det Ryska media företaget.

  • Efter er accept av vår offert utför vi den tjänst vi offererat som bl. a ofta innehåller ett besök i Ryssland för att hitta den media som passar er bäst varav vi föreslår 3-5 olika medier enligt era önskemål. Vi presenterar exemplar av de tidningar vi föreslår och priser på annonserna.

  • Efter er accept att annonsera bokar vi annonsen och det Ryska medieföretaget fakturerar oss/er för annonsen och vi fakturerar för våra tjänster. Det kan förekomma att vi fakturerar en del av priset för vår service i förskott.

  • Om ni så önskar kan vi även bemanna er med rysktalande personal för kortare eller längre tid för att möta de nya kunderna på sitt eget språk.

  • Vi följer upp resultatet av annonseringen senast efter ett par månader.

 

Kontakt

Oriex Ekonomi
Vendelsö Skolväg 14, 3 tr
136 71 Vendelsö

email: info@oriex.se
tel: +46 (0)8 776 01 06
mobile: +46 (0)70 440 11 34